bakmak ne ki

düşünmeli bilmeli

bıraktılarsa eğer

derindedir sevinci

*

yüzünü görsenizde

sezilir ancak içi

suretinde çer çöp

dibinde inci

*

kimse kulak asmasada

dilindedir hep derdi

dalga dalga seslenir

üstünde insan şerri

*

seyreylemek nedir ki

anlamalı bilmeli

denizin yüzünde gam

dibine çökmüş ümidi

*

Fotoğraf:Ömer Faruk Küçükkaya