banner128
Hidayet CEYLAN
Hidayet CEYLAN
Yazarın Makaleleri
UNUTMA
Sevdiğin kör etti ise gözünü Arif olup dinleyesin özünü Çalma kendin bilmezlerin sazını Seni sana soracaklar unutma * Sahip olduğuna köle olmuşşun Kendine bunlardan dünya kurmuşşun Gerçekleri malda mülkte görmüşşün Bir top beze saracaklar...
İLETİŞİM
Bilmiyoruz konuşmayı Yedirmeyiz danışmayı Erteleriz dönüşmeyi Hayat bize küser gider * Ezbere yaşar dururuz Boşa hayaller kururuz Baştan ayağa gururuz Hayat bize küser gider * Ya sinirli ya suskunuz Sohbet deminde düşkünüz Yalnız kalan...
BİR KURŞUN KALEM, BİR İNSAN
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir ülkede kurşun kalem yapan bir usta varmış. Bu usta birgün Kaf Dağı'nın ardındaki bir saraydan bir kutu...
2022 AVUSTRALYA FEDERAL SEÇİMLERİ
21 Mayıs 2022 tarihinde Avustralya'da federal seçimler gerçekleştirildi. Avustralya'da ;  hükümet seçimleri Yerel, Eyalet ve Federal olmak üzere üç ayrı seçim yapılır. Her bir hükümetin yetki ve sorumlulukları anayasal olarak...
TÜKETİM
Dünya olmuş anamız Yalnız emmek çabamız Böyle çocuk kalırız Tüketmektir davamız * Tüketim bir ibadet Pazarlar ona mabet Hem dünya hem ahiret Tüketmektir davamız * Sevgi, dostluk neyimiş Yenir, içilirmiymiş Para getirirmiymiş Tüketmektir...
PATATES, YUMURTA ve ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE ÇEKİRDEĞİ
Zamanın birinde, babasının yanında yaşayan kızı babasına hayatın ne kadar çekilmez olduğunu ve bu hayatı nasıl sürdüreceğini bilmediğini söylemiş. ''Sürekli olarak kavga halinde olmaktan, acı çekmekten yoruldum.''...
AKILLI KEÇİ
Zamanın birinde, bir keçi sarp ve dik bir kayanın tepesinde bulabildiği bir kaç tane otu yiyormuş. O sarp kayanın eteğinde bir kurt onu gözlemekteymiş. Amacı onu yakalayıp yemekmiş. Ama bu kaya çok dik olduğu için oraya tırmanamıyormuş....
HADİ
Neyi bekliyorsun öyle Bak ömrün geçmiyor mu? Özün kıvranıp duruyor Aşk şarabın içmiyor mu? * Çabala kendin bilmeye Özün yaşını silmeye Boşlukta sallanıp durma Başla yolunu çizmeye * Değilse ömrün elinde Gidersin elin yolunda Kendinden...
KAYGIN OLMAZ
Yaşamaya varsa dostum nedenin Her cefaya katlanırmış bedenin Al dersini senden evvel gidenin Kaygın olmaz menziline ererken * Nice dağlar nice çöller aşarsın Gahi düşer gahi hızla koşarsın Dolar dolar elbet birgün taşarsın Kaygın olmaz...
CAN CANA MUHABBET
Can cana muhabbet edelim dostlar Ettikçe açılır sevgi yolları Düşer birer birer maskeler orda Sen seninle konuşursun halleri * Gönül yolculuğu ister cesaret Yüzleşerek yarat özde adalet İnsan olup hissedersin merhamet Biter gider ikiliğin...
ÖMRÜMÜN BAHARI
Ömrümün baharı güze çevrildi Düşer birer birer yapraklar şimdi, Nice fidan nice çınar devrildi Alır birer birer topraklar şimdi * Azrail'im gezer her an yanımda Günü gelir canım alır tenimde Çürür beden kazılacak sinimde Döker...
SOKRAT
Sokrat milattan önce 470-399 yılları arasında yaşamış Atinalı felsefe insanıdır. Kendisi kişilere doğrudan cevap vermek yerine sorularla karşılık vermeyi seçip konuşmayı böyle devam ettirmeyi seçermiş. Sokrat Atina ve çevresinde büyük...
ÖĞRETMENE MEKTUP
Sevgili öğretmen dostum, * Ben toplama kampından kurtulan biriyim. Gözlerim hiçbir insanın şahit olmasını istemediğim şeyleri gördü. Gaz odaları eğitimli mühendisler tarafından inşa edildi. Çocuklar eğitimden geçmiş hemşireler tarafından...
Zalim Haccac Hikayesi
Bir zamanlar Zalim Haccac adlı oldukça zalim bir kişi varmış. Bu kişi insanlara, hayvanlara ve bitkilere olmak üzere bilcümle tüm canlılara zulmetmekten sadistçe keyif alırmış. Birgün Zalim Haccac'ın yolu çölde bir vahaya düşmüş....
Türküler
Dinlediğimiz şarkılar, türküler bizim iç dünyamızın yansımalarıdır. Bazen hüzünledirir, bazen coşturur, bazen düşündürür. Bugün dinlediğimiz şarkıların ve türkülerin çözümlemesini yapmaya çalışacağım. 1976'lı yıllarda...
Kent
Diyordun ki ‘' Bir başka yere, bir başka sahile gideceğim. Buralardan daha güzel bir kent bulunur elbet. Bütün bu çabalarım çökmeye mahkum, çökmeye yazgılı; ve yüreğim gömülmüş bir ceset gibi. Ahh aklım, bu sefaletle daha ne kadar...
ULAŞILAMAZ
Hiç kimse ulaşılamaz değil Kendine ulaşmaktan kaçıyorsun Ulaşılamaz dediğin kendinsin Çevrene bahaneler saçıyorsun * Ulaşılamaz dediğin her kişi Hem ağzı vardır hem de dişi Ağlayınca onun da akar yaşı Kendini değil onları yaşıyorsun...
İNSAN KAYNAKLI ÇEVRE TAHRİBATI VE İKLİM KRİZİ
 Aşağıdaki grafiklerden ilki son 2,000 yılda dünyamızın atmosferinde ölçülen karbondioksit miktarını göstermekte ve ikincisi  son 2,000 yılda dünya insan nüfusunu göstermektedir. Birinci grafikte yatay eksen yılları ve düşey...
SELLER, ORMAN YANGINLARI, KURAKLIK, VİRÜS
Bu yıl neredeyse eşzamanlı olarak kuzey yarıkürenin farklı yerlerinde belkide bin yıldır görülmeyen sel, orman yangını ve kuraklıklara şahit olmaktayız. Aile bireylerini, geçimlerini, evlerini kaybeden insanlar. Ormanlarda yangınlarla yokolan...
SERMAYE
Sermayedar öğreti Soldurdu benzi beti Uygulayalım dedik Durdu bizde eğreti * Kalkınma ilerleme Yolunda çok çalıştık Unuttuk konu komşu Yalnızlığa alıştık * Gemisini kurtaran Kaptanları çok övdük Yalansız kişileri Aptal yerine koyduk...
Avustralya ve Türkiye'deki belediyelerin birbirinden farkları
İki hafta önce Avustralya'daki belediyecilik uygulamaları ile ilgili bir makale yazmıştım. Makale olarak okunduğunda Avustralya'daki belediyeler ile Türkiye'deki belediyelerin, belediyecilik anlayışının birbirinden pek farklı olmadığı...
Yüzleşme Kültürü
Anadolu uygarlıkların beşiği. Anadolu Ana Tanrıça Kibele'nin toprakları. Anadolu şimdilik bilebildiğimiz Göbeklitepe gibi insanlık tarihine yön veren bir coğrafya. Ve bu coğrafya binlerce yıldır sayısız kavimlerin gelip geçtiği bir...
AVUSTRALYA’DA YEREL HÜKÜMETLER NASIL İŞLER?
Yerel hükümetler hizmet verdikleri bölgelerde halkın ihtiyaçlarına uygun gelen hizmetleri  ve faaliyetleri düzenlemek üzere yasa yapıp bu yasaları yürüten kuruluşlardır. Belediyelerin sağladığı hizmetleri aşağıdaki gibi sırlayabiliriz:...
TÜKETİM
Dünya olmuş anamız Yalnız emmek çabamız Böyle çocuk kalırız Tüketmektir davamız * Tüketim bir ibadet Pazarlar ona mabet Hem dünya hem ahiret Tüketmektir davamız * Sevgi, dostluk neyimiş Yenir, içilirmiymiş Para getirirmiymiş Tüketmektir...