banner460
banner128

ATAK yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı

Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Üyelerinin Yerel Yönetimlerden Beklentileri ve Taleplerini açıkladı. ATAK'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

Yaklaşmakta olan yerel seçimlerde sektörel beklenti ve talep eğilimlerini belirlemek amacıyla 14.Şubat.2024 tarihinde Konsey toplantısı gerçekleştirilmiştir. Konsey toplantısında, üyelerimizin temsil ettiği tarımsal üretim ve ticaret kesimlerinin başta muhtarlıklar, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları olmak üzere yerel yönetimlerden sektörel beklentileri ve talepleri dile getirilmiş ve tartışılmıştır. Konsey toplantımızda, yerel yönetimlerden beklentiler ve talepler, ortaklaşa kararlaştırılarak aşağıda özetlenmiştir. Bu kararların hayata geçirilmesiyle ilgili icraatlar, konseyimiz ve üyeleri tarafından sürekli izlenecek ve değerlendirilecektir.

  1. Tarımsal Üretim ve Ticaret ile İlgili Beklentiler ve Talepler:

 Bütünşehir Yasası (6360 Sayılı Kanun), kırsaldaki tarımsal faaliyetleri zorlaştırmış ve maliyetleri yükseltmiştir. 1. Muhtarlıklar-İlçe ve Büyükşehir belediyeleriyle olan iletişim yılda ortalama 4’ten en az ayda 1 düzenli sektörel toplantılara dönüşmelidir. 2. Yerel yönetimlerle sektörel ilişkilerin büyük bölümü, harç ve vergi ödemelerinden ibarettir. İletişim ve ilişki yoğunluğu; sektörel plan, proje, destek ve yönlendirme faaliyetlerini kapsamalıdır. 3. Yerel yönetimler, kırsalda sektörel mesleki eğitimler ve danışmanlıklar konusuna özel önem vermelidir. 4. Yerel yönetimler, kırsaldaki gençleri yerinde ikna edecek sektörel projelere özel önem vermelidir. 5. Yerel yönetimler, çocukların ve gençlerin kırsalda yerleşik kalmasına yönelik eğitim ve öğretim olanakları geliştirmelidir. 6. Merkez hal, kentimize yaraşır ve cazip düzeye getirilmelidir. İlçe hallerine özel önem verilmeli, ilçe belediyelerine devredilmeli ve ortak bir veri tabanında geliştirilmelidir. * Kırsala yönelik sektörel destek faaliyetlerinde amaca ulaşma ve etkili olma düzeyi geliştirilmelidir. 7. Gübre, ilaç, tohum, fide, yem gibi özellikli girdi destekleri kırsalın niteliklerine uygun, şeffaf ve yaygın şekilde verilmelidir. 8. Enerji ve sulama gibi genel amaçlı destekler, tüm kırsalda yoğunluğa göre yaygınlaştırılarak verilmelidir. 9. Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yenilenebilir (güneş, rüzgar vb.) enerji yatırımlarına kırsalın özelliklerine uygun etkili destek verilmelidir. 10. Veteriner ve ziraat mühendisi danışmanlıkları tüm kırsala planlı ve etkili biçimde yaygınlaştırılarak sağlanmalıdır. 11. Ürünlerin bollaştığı ve fiyatlarının maliyet altına geldiği dönemlerde doğrudan alım destekleri vermelidir. 12. Küçükbaş hayvancılığa ve özellikle Teke yöresi değerlerine önem verilmeli ve etkili desteklenmelidir. Göçer hayvancılık artırılmalı ve desteklenmelidir. Sulak alanlar, eylek, yaylak ve meralar koruma altına alınmalı ve rehabilitasyonu yapılmalıdır. 13. Kırsaldaki tarımsal faaliyetlerle ilgili acil konularda hızlı, etkili ve şeffaf destek vermelidir. * Yerel yönetimlerin kırsaldaki sektörel alt yapı (sulama, enerji, atık, mera ıslah ve ulaşım vb.) yatırımları geliştirilmelidir. 14. Başta büyükşehir olmak üzere tüm yerel yönetimler bakımından en önemli alt yapı sorunu olan yolların hızla iyileştirilmesi gereklidir. Yol boyunca mallar daha fazla zarar görmemeli ve kalite kaybı olmamalıdır. 15. Şehiriçi, kırsal kesim ve şehirlerarası yolların yetersizliğini gidermek için alternatif yollar ve güzergahlar kullanıma sokulmalıdır. 16. Kırsaldaki meralar bir an önce etkili şekilde ıslah edilmeli ve sınırları daraltılmamalıdır. Orman altı otların temizlenmesi için müteahhitler yerine hayvancılık kullanılmalıdır. 17. Tarımsal kooperatiflere eğitim ve danışmanlık dahil diğer işlevsel destekler verilmelidir. 18. Kırsalda damla sulamaya destek artmalıdır. * Yerel yönetimlerin sektörel denetim, ceza ve şikayet işlemlerinde eşitlikçi, objektif, ilgili ve duyarlı davranışları geliştirilmelidir. 19. Tarımsal üretim ve ticaret faaliyetleriyle uğraşanlar, yerel yönetimlerin denetim ve ceza işlemlerinde eşitlikçi ve objektif davranışlar beklemektedir. 20. Yerel yönetim organlarına yapılan şikayet ve diğer başvurularda etkili geri dönüşler ve duyarlılık beklenmektedir. 21. Tarımsal faaliyetlerle ilgili merdivenaltı tabir edilen kayıt dışı faaliyetlerin önüne etkili şekilde geçilmesi beklenmektedir. B) Şehircilik ve Kırsal Alan Yaşamına Yönelik Beklentiler ve Talepler: 22. Kırsal kesimdeki mera, tarım alanı ve benzeri taşınmazlarla ilgili muhtarların dava açma hakkı yeniden verilmelidir. Yerel yönetimler bu konuya destek olmalıdır. 23. Tarımsal atıkların toplanması, geri kazanılması ve dere yataklarının ıslah edilerek temizlenmesi sağlanmalıdır. 24. Kırsal alan ve tarımsal faaliyetler ile ilgili konulardaki planlamalar ve projelendirmeler yöredekilerle önceden paylaşılmalı ve görüşler dikkate alınmalıdır. 25. Kırsalda gündüz bakım evleri (ana okulu, kreş,…) açılmalıdır. Kırsalda (köy, belde, mahalle,…) yerinde okullaşmaya acilen geri dönülmelidir. Yerel yönetimler eğitim konusuna destek olmalıdır. 26. Kırsalda yaşam refahını artırıcı eğitim, sağlık, kültür ve spor yatırımları yapılmalıdır. 27. Şehir merkezlerine yığılmış AVM’ler kesinlikle artırılmamalıdır. 28. Ulaştırma ağı, kırsaldan kente erişimi kolaylaştırıcı hale getirilmelidir. 29. Çay ve derelerin kadastro çalışmaları ile denize ulaşımı engellendiği için su basması-sel felaketleri yaşanmaktadır. Çay ve dere kenarlarına inşaat yapı izni verilmemelidir. 30. Kentin ve sektörün kimlik değerine ve derinliğine uygun tarım müzeleri açılmalıdır. Bu müzeler birer cazibe merkezi haline getirilmelidir. 31. Yağmur sularının tutulması ve yağmur hasadı projeleri geliştirilmelidir. 32. Kırsalda yapılan evlerde elektrik, su ve diğer donatım hatlarıyla ilgili ruhsat sorunları çözülmelidir. Bu durum bile tersine göçü olumlu etkileyecektir. Belediye kırsalda iç taraflarda kalan tarlalara yol açmalıdır.

*

*ANTALYA TARIM KONSEYİ Ali ÇANDIR Ali BAHAR Ümit Mirza ÇAVUŞOĞLU

 Antalya Ticaret Borsası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

*ATAK İcra Kurulu Başkanı ATAK İcra Kurulu Üyesi ATAK İcra Kurulu Üyesi Ali TOP Nazif ALP

*Ziraat Mühendisleri Odası Muratpaşa Ziraat Odası Antalya Şubesi ATAK İcra Kurulu Üyesi ATAK İcra Kurulu Üyesi

*

ANTALYA TARIM KONSEYİ ÜYELERİ

 • Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ,

• Antalya Ticaret Borsası,

 • Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği,

 • Alanya Ticaret ve Sanayi Odası,

• Kumluca Ticaret Borsası,

• Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi,

 • Antalya Ziraat Odası,

• Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi,

 • Tarım Danışmanları Derneği,

• Ziraatçılar Derneği Antalya Şubesi,

• Fide Üreticileri Alt Birliği,

• Türkiye Tohumcular Birliği,

• Türkiye Tohum Endüstrisi Derneği,

• Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği,

• Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği,

 • Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve ihracatçıları Derneği,

• S.S. Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği,

• S.S. Antalya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği,

• Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği,

• S.S. Antalya Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği,

• Antalya İli Arı Yetiştiricileri Birliği,

• Antalya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği,

• Kesme Çiçek Üreticileri Birliği,

• Antalya İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği,

• Elmalı Süt Üreticileri Birliği,

 • Finike Meyve Üreticileri Birliği,

• Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği,

• Antalya Tüccar Esnaflar Dayanışma Derneği-ANTESE

• Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü,

• Antalya Veteriner Hekimler Odası,

• Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası,

• Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası,

• Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği,

• Antalya Muratpaşa Ziraat Odası,

• Akseki Ziraat Odası,

 • Alanya Ziraat Odası,

• Elmalı Ziraat Odası,

• Finike Ziraat Odası,

• Gazipaşa Ziraat Odası,

• Demre Ziraat Odası,

 • Kaş Ziraat Odası,

• Korkuteli Ziraat Odası,

 • Kumluca Ziraat Odası,

• Manavgat Ziraat Odası,

• Serik Ziraat Odası,

 • Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği,

• S.S.Yazır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,

• S.S.Karataş Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,

• S.S.Yelten Sulama Kooperatifi

• Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği

• Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği

 • Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği

 • Tarım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği • Akdeniz Süs Bitkileri Üreticileri Derneği

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.