banner128

BADER'DEN AÇIKLAMA: ZAFER BAHÇEŞEHİRLİLERİN

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) yaptığı yazılı açıklama ile;  Şelale Park konusunda yıllardır verilen mücadeleyi özetleyerek,  kazanılan zaferi ‘Bahçeşehirlilerin mücadelisinin getirdiğini’ savundu.  BADER,  CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın konuyla ilgili açıklamasını  verilen onlarca eylemin üzerine konma ‘hazırcılığı’ olarak  yorumladı.

BADER’denyapılan açıklama şöyle:

“Yıllardır Bahçeşehir'de kamu alanlarına yönelik verdikleri mücadelelerin ve kazanımların, daha öncesinde Başakşehir İlçe Başkanı bugün CHP İstanbul Milletvekili olan Özgür Karabat tarafından yıllar yılı kamuoyuna ve CHP Başakşehir İlçe Örgütüne çarpıtılarak sunulduğunu, gönüllü yüzlerce bölge halkının emeklerinin her defasında hazırcılığına konularak, derneğin kamuoyu gözünde itibarına gölge düşürecek söylem ve girişimleri sistematik bir algı operasyonuyla tekrarladığını öne sürerek, kamuoyu ile bir basın bildirisi paylaştı.  

"Emek hırsızlığı siyasi emeller için kullanılamaz!"

Yıl 2012... Bahçeşehir'de artan yapılaşmalara bir sabah vakti kentin tam göbeğinde Şelale Park'ta bir yenisi daha eklenmişti. Park'ta onlarca ağaç kesilip, onlarcası da yerlerinden sökülmüştü. Halkın sohbet ve etkinliklerini gerçekleştirdikleri anfi tiyatro yerle bir edilmişti. İşte bu yaşananları Bahçeşehirliler Derneği (BADER) daha kepçelerin ve dozerlerin parka girdiği ilk gün kamuoyunun gündemine taşımış, gece-gündüz parkta bölge halkıyla nöbetler tutmuş ve sürecin halkın menfaatine dönüşü için ilk kıvılcımı yakmıştı. Ancak bugün gelinen noktada ulusal ve yerel basına CHP adına demeçler veren İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın " Şelale Park CHP’den Başakşehirlilere Armağan, CHP’li Karabat Peşini Bırakmadı, " başlıklı paylaştığı haberler BADER Yönetimi tarafından yüzlerce mücadele arkadaşlarının haklarının yendiğini, verilen onlarca günlük eylemlerin "hazırcılığı" olarak nitelendirildi.

BADER'in sürecin en başından yaşananları aktardığı basın bildirisini sizlerle paylaşıyoruz.

" Bahçeşehir'in merkezinde Şelale Park'ta halka ait kamu alanına bir restoran yapılmasına karar verilmişti.  Dozerlerin yıkım sesleri ile uyandı semt sakinleri. Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, 2.Başkan Nihat Emeksiz ve Yönetim Kurulu üyesi Ayfer Dikbaş yıkımdan haberdar olur olmaz olay yerine gittiler. Ancak yapılan tüm itirazlara rağmen Başakşehir Belediyesi yetkililerinin ve zabıtalarının tepkisiyle karşılaştılar.

Başakşehir Belediyesi BADER'i zabıta ve polis güçleriyle tehdit etti

Başakşehir Belediyesi yetkilileri yapılan çalışmanın Başakşehir Belediyesi Meclis toplantısında görüşüldüğünü hatta ve hatta alınan kararın CHP Meclis Üyelerinin de oybirliği ile karara bağlandığını bildirdiler. Eylemimizin hukuksuz olduğunu, alınan meclis kararına uymazsak zabıta ve emniyet gücüyle karşılık bulunacağını aktardılar. Ancak dernek yönetimi bu yıkımda kamu yararı gözetilmediğini, o yüzden de halka ait bir parkın bu şekilde gasp edilmesini kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Yıkımın başladığı günden itibaren bölge halkını konu hakkında bilgilendiren BADER, günlerce parkın içerisinde sabah akşam nöbet tutma kararı aldı, yapılanların hukuka aykırı olduğunu savunarak alınan karardan geri dönülmesini talep ettiler. Şelale Park'ta yapılmak istenen parkın 3000 m2'lik bir alanını yeşil alan fonksiyonundan çıkararak yıllık yalnızca onbin Türk Lirası karşılığı ile 10 yıllığına özel restorana kiralama girişimiydi. Başlayan inşaatın ne bir ruhsatı ne de gerekli yasal iznini belirten bir tabelası vardı. Bu şekilde başlayan bir yıkımın kanunen suç olduğunu belirterek Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Peki bu yaşanılan haksızlığa kanunlar ne diyordu?

" İmar planındaki park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse, ancak büfeler, havuzlar, pergoleler, açık çayhane ve genel heladan başka tesis yapılamaz. Lüzumu halinde açık spor tesisleri yapılır." diyordu. Ancak parkın hemen üst tarafında Tenis Kulübü olarak kullanılan alanda %5'lik imar hakkı Bahçeşehir kuruluşunda kullanılmıştı.

Şelale Park'ta "Parkımıza DOKUNMA PROTESTO EYLEMİ"

Bahçeşehirliler Derneği yapılanları protesto etmek ve süreci ulusal, yerel basına taşımak için çevreci kimliği ile tanınan Prof.Orhan Kural'ında katıldığı bir etkinlik düzenledi. Duyarlı bölge halkının da katıldığı günde katılımcılar, beyaz çarşafa boya sürdükleri parmaklarıyla birer damga vurarak yaşananları protesto ettiler. Düzenlenen etkinlikte Bader Başkanı Uğur Barış Karabulut tarafından okunan basın açıklamasında, Başakşehir Belediyesi’ne parktaki düzenlemelerden vazgeçme çağrısı yapılmıştı. Bu yıkıma devam edilirse, kamu vicdanı tamiri mümkün olmayan bir hasar alacaktır diyen Karabulut, daha sonra şunları söylemişti: " Elbette yasalara uygun hale getirilerek, hiçbir itiraz da olmaksızın mecliste masa başında yöneticiler karar alabilirler; kendilerince bu kararlarında haklı da olabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki, alınan kararlar kamunun menfaatine değilse ve kamuoyu alınan karara itiraz ediyorsa, yöneticiler bunu da dikkate almalıdırlar. Ben karar aldım, ben yaparım, size sormak zorunda değilim şeklinde yaklaşım ve söylemler, sağduyulu, ülkesini seven halkın, yöneticilere olan güvenini zedeler ve tahrip eder. Gelişmiş ülkelerde yöneticiler aldıkları kararları kamuoyunun vicdanı ile restleşerek sağlamazlar. Bu bağlamda derneğimiz ve kamuoyu adına Başakşehir Belediye Meclisinin aldığı karardan düzenlemeye gitmesini talep ediyoruz" demişti. Konuşmasının sonunda gözyaşlarına boğulan Prof.Orhan Kural'da yerel yönetimleri de eleştirerek, "Maalesef Türkiye'de bir çok belediyenin gözü yeşil alanlarda. Gözleri doymuyor. Doların yeşili, doğanın yeşilini daima yeniyor. Maalesef herşeyi para üzerine kuruyorlar. Bir şehrin kalitesi Ali Ağaoğlu denilen o adamın evleri ile ölçülmez. Bir şehrin kalitesi, duyarlı insanıyla, yeşil alanlarla, özürlülere verilen değerle, kütüphanelerdeki kitap sayısı ile ölçülür" demişti.

CHP Başakşehir Meclis Üyeleri Halkın Sesine Kulak verdi

Başakşehir Belediyesi'nin açıklamalarında meclis kararı oy birliği ile aldıklarını belirttikleri planlar hakkında, CHP Başakşehir Meclis Üyeleri acil olarak toplantı yaptı. Mecliste karara bağlanan planların kendilerine farklı aktarıldığını, parkın daha kullanılır bir hal alması adına yeni bir çalışma yapılacağının söylendiğini ve bu konuda kendilerinin de yanıltıldığını bildirdiler. Alınan kararın iptali adına mahkemeye başvuracaklarını ve bu hatanın düzeltileceğini aktardılar.

CHP Başakşehir dava açtı

Ardından o dönem CHP Başakşehir İlçe Başkanı Özgür Karabat ve meclis üyeleri Serdar Bayraktar, Abdülhadi Akmugan, Ayhan Geygel ve Kazım Özeren idare mahkemesine 2012/528 esas numarasıyla dava açıtılar.

Zafer BAHÇEŞEHİRLİLERİN

Kamu vicdanında derin yaralar açan dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Ancak dava boyunca gerek Bahçeşehirliler Derneği Yönetim Kurulu, gerek bölge yaşayanları ve gerekse CHP Başakşehir Meclis üyelerinin bir kısmı olayın gündemde kalması adına çok çalıştılar. Gerek ulusal basında gerekse yapılan tüm etkinliklerde yaşanan hukuksuzluğu gündemde tuttular. Ve nihayet mutlu sona ulaşıldı, idare mahkemesi bilirkişi raporlarında da belirtilen şekilde, yapılan plan çalışmasını ve restoranın kamu yararı gözetmediğine, parkın içerisinde talep edilenlerle yapılanların aynı olmadığına karar verdi. 2013/ 1826 numaralı karar metninin özetinde şunlar belirtildi.

 

"Dava Konusu İşlemin İPTALİNE KARAR verilmiştir"

"Dava konusu İstanbul ili, Başakşehir İlçesi 243 adada (Şelale Park) yer alan bir taşınmaz için verilen 16.02.2012 gün ve 100 numaralı inşaat ruhsatının, imar mevzuatına uygun olmadığı, dava konusu inşaat ruhsatının şehircilik ve planlama ilkelerine ve hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTALİNE, 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 25.11.2013 tarihinde oy birliği ile karar verildi." denilmiştir. Karar sonrası Başakşehir Belediyesi özel şirketle olan sözleşmesini feshetmek zorunda kaldı ve işletmeyi belediye tesisine dönüştürdü.

 

Başakşehir Belediyesi karar düzeltme temyiz başvurusu yaptı

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin Başakşehir’in en önemli yeşil alanı Şelale Park’ı imara açma girişimine yargı bir kez daha “dur” dedi. Bahçeşehirlilerin hukuk mücadelesi sonuç verdi. Danıştay 6.Dairesi tarafından onanan; ancak Başakşehir Belediyesi’nin ‘Karar Düzeltme’ talebiyle bir kez daha uzatılan dosyası mahkeme, ‘Kararın Düzeltilmesi İşleminin Reddi Gerektiğine’’ hükmetti.

Teşekkürler...

Bahçeşehir halkına, bu dava sürecinde halkın sesine kulak veren CHP Meclis üyeleri ve parti örgütüne teşekkür ederiz.

Bahçeşehirliler Derneği (BADER)

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.